Vraag & Antwoord

Algemeen

Het woningaanbod in De Groene Prins is in verkoop. Je kunt online inschrijven of direct contact opnemen met een van de makelaars.

De ontwikkelaar beslist aan wie een bouwnummer wordt toegewezen. Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.

Degene die een bouwnummer toegewezen krijgen, worden door de makelaar uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden op de reservelijst geplaatst en door de makelaars op de hoogte gehouden.

Het inschrijfformulier moet volledig, stap voor stap, ingevuld zijn en ondertekend. Bij het toewijzen van een woning waarbij meerdere kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwnummer, wordt gekeken of een kandidaat een financiële check of, als je uit eigen middelen betaalt, een verklaring ‘aankoop uit eigen middelen’ heeft meegezonden. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan in het voordeel werken.

Nee, dat is bij inschrijving niet vereist. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan wel in je voordeel werken bij de toewijzingsprocedure.

Voor een financieel advies kun je contact opnemen met Frisia Hypotheken, bereikbaar op telefoonnummer: 070 342 0151.

Planning

4e kwartaal 2024

De prognose start bouw is gebaseerd op de huidige verwachtingen en onze inschattingen. Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met eventuele vertragingen in het proces door mogelijke bezwaarprocedures, tegenvallende verkoop, vergunning verstrekking, etc.

De bouwtijd is mede afhankelijk van de weersinvloeden, inrichting openbaar gebied (gemeente) en de aanleg van huisaansluitingen door de nutsbedrijven.

3e kwartaal 2026.

De prognose start bouw is gebaseerd op de huidige verwachtingen en onze inschattingen. Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met eventuele vertragingen in het proces door mogelijke bezwaarprocedures, tegenvallende verkoop, vergunning verstrekking, etc.

De bouwtijd is mede afhankelijk van de weersinvloeden, inrichting openbaar gebied (gemeente) en de aanleg van huisaansluitingen door de nutsbedrijven.

Juridisch

De projectnotaris is Notariskantoor Zwart & Partners in Leidschendam.

De aannemer van het project is Van Rhijn Bouw B.V. in Katwijk.

Ja. Om je als koper extra zekerheid te bieden is de aannemer aangesloten bij Woningborg.

Parkeren

Ja. Er komen parkeerplaatsen in de garage die worden verkocht aan de kopers van de woningen (in principe 1 of 2 plekken per woning) en aan Haag Wonen.

Ja, 2 stuks.

In de parkeergarage wordt een voorziening getroffen voor het aanleggen van een laadpaal. Indien de wens er is een laadpaal te plaatsen zal dit in overleg met de VvE moeten worden aangebracht. De voorziening houdt in dat er een kabelgoot zal worden aangelegd waarin de elektra aansluiting kan worden aangelegd, de kabelgoot loopt nabij alle parkeerplaatsen, zodat elke parkeerplaats kan worden voorzien van een aansluiting. Indien de vraag groter is dan de huidige aansluit-capaciteit zal de VvE moeten beslissen of een grotere aansluiting wordt aangevraagd bij de net-leverancier

Aan de Groen van Prinstererlaan.

Woningen

De woning wordt individueel voorzien van een lucht-water-warmtepomp. Deze warmtepomp zet de energie van de lucht om in warm of koud water. Dit water wordt gebruikt om de woning te verwarmen of enkele graden (af) te koelen en te voorzien van warm tapwater.

Energielabel A+++. Het energielabel wordt verstrekt bij oplevering van de woning.

Ja, voor bouwnummer 12 zijn 2 panelen en bouwnummer 13 is 1 paneel standaard aanwezig. In de koperskeuzelijst kan het aantal PV panelen voor bouwnummer 12 en 13 worden uitgebreid. Voor bouwnummer 1 t/m 11 kan via de koperskeuzelijst tegen meerprijs ook gekozen worden voor PV panelen.

In de koperskeuzelijst staan diverse mogelijkheden voor het wijzigen van sanitair, keuken en overige mogelijke aanpassingen in je woning. Wij raden je aan om deze stukken goed door te nemen en na te denken over de lijst met mogelijkheden. Het is niet mogelijk om af te wijken van deze koperskeuzelijst, omdat je woning voor een groot deel prefab (in de fabriek) wordt gebouwd.

Nadat je de koopovereenkomst en de sloop- en aannemingsovereenkomst hebt ondertekend, word je uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking met de kopersbegeleider van Van Rhijn Bouw. Tijdens het kennismakingsgesprek krijg jr uitleg over het kopersportaal en de beslismomenten die voor je van belang zijn. De kopersbegeleider beantwoordt gedurende het hele bouwproces al je vragen.

In De Groene Prins woon je straks in een gasloos en energiezuinige woning. Goed geïsoleerd en met dubbele beglazing.

De VVE bijdrage wordt circa €179,- per maand voor de Stadswoningen (bouwnummer 1 tot en met 11). 

Voor de Compacte Stadswoningen (bouwnummer 12 en 13) wordt de VVE bijdrage circa € 106,- per maand.

Woonwensen

De woning wordt opgeleverd zonder keuken en voorzien van standaard aansluitpunten.

De keuken is niet opgenomen in de VON-prijs, deze is dus exclusief. Er is geen stelpost opgenomen. Wel zijn er basis aansluitpunten opgenomen in de woning, e.e.a. gebaseerd op een basisopstelling van leverancier Bruynzeel.

De wanden van de toiletruimte en de badkamer worden standaard volgens het geselecteerde tegelpakket voorzien van wand en vloertegels. De woning wordt standaard voorzien van keramisch project sanitair.

Het project sanitair is opgenomen in de VON-prijs, deze is dus inclusief.

Er is geen stelpost opgenomen om mee te verrekenen wanneer er ander sanitair is gekozen. Via het portaal van Plieger is het mogelijk om ander sanitair te kiezen, het retourbedrag van het project sanitair wordt dan automatisch verrekend. Wanneer men casco kiest wordt er een retourbedrag gehanteerd via de koperskeuzelijst. Dit geldt ook voor het tegelwerk.

Dat is mogelijk, wel is er dan een beperkte garantie via Woningborg omdat de badkamer onafgewerkt is en geen controle op waterdichtheid.

Bruynzeel Keukens in Den Haag

Kirry Zwarthoed Tegel en Sanitair Showroom in Edam

Plieger is via het portaal (PSK: Plieger Sanitair Kiezer), bezoek van een showroom is mogelijk in Leiden, Schiedam of Capelle aan de IJssel. Bij een volledig showroomtraject zal Plieger de betreffende showroom bepalen.